سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تاریخ
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1درس تاریخ ایران و جهان 2- درس1تا 7(94-95)سوالات استاندارد سال 1394
2سوالات استاندارد درسهای 11 -15 کتاب تاریخ ایران و جهان 1 (1394)سوالات استاندارد سال 1394
3نمونه سوال تاریخ ایران و جهان 2 -درسهای 14-18-(1394)سوالات استاندارد سال 1394
4تاریخ ایران و جهان 1 -(94-95)سوالات استاندارد سال 1394
5تاریخ ایران و جهان 1 -(94-95)سوالات استاندارد سال 1394
6درس تاریخ ایران و جهان 2- (94-95)سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2- سال 94
7تاریخ ایران و جهان 1(94-95)سوالات استاندارد سال 1394
8درس تاریخ ایران و جهان 2- درس1تا 7(94-95)سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2- سال 94
9سوالات استاندارد درس تاریخ ایران و جهان 2(6-12) سال 1394-95سوالات استاندارد سال 1394
10تاریخ سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2- سال 94- درس 6-12سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2- سال 94
11سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 1-(1394)تاریخ ایران و جهان 1
12سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 1-درس 11- 15( سال 1394)گروه بندی نشده
13سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2-درس 6- 12سوالات استاندارد سال 1394
14سوالات استاندارد درس تاریخ ایران و جهان 1-(سال 1394)سوالات استاندارد سال 1394
15سوالات استاندارد درس تاریخ ایران و جهان 1-(سال 1394)تاریخ ایران و جهان 1
16تاریخ ایران و جهان 2-استاندارد-از درس 6 تا 12- (سال 1394)سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2- سال 94
17از درس 22 تا 26سوالات استاندارد تاریخ ایران و جهان 2- سال 94
18تاریخ ایران و جهان 1سوالات استاندارد سال 1394
19تاریخ ایران و جهان 2 همراه با پاسخنامهگروه بندی نشده
20تاریخ ایران و جهان 2گروه بندی نشده
21تاریخ معاصرگروه بندی نشده
22تاریخ ایران و جهان 2گروه بندی نشده
23تاریخ ایران و جهان 2گروه بندی نشده
24تاریخ معاصرگروه بندی نشده
25تاریخ ایران وجهان 2گروه بندی نشده
26تاریخ شناسیگروه بندی نشده
27تاریخ ایرا جهان 1گروه بندی نشده
28تاریخ شناسیگروه بندی نشده
29تاریخ ایران جهان یکگروه بندی نشده
30تاریخ شناسیگروه بندی نشده